Watershed Science and Design

Om kunden

Watershed Science and Design is a small consulting firm located in Boulder, CO, that was built with a focus on developing sophisticated, creative, and science-based solutions to river management problems. Watershed Science and Design (WSD) brings a deep comprehension of river science, geomorphology, engineering, and hydrology and keeps up-to-date with the latest research and practices in the field of stream management.  


Watershed Science and Design grundades 2014 och är ett boulderbaserat vattenteknikföretag som framgångsrikt planerar, designar och bygger mer motståndskraftiga flodsystem. Med fokus på helheten kan Watershed lösa komplicerade vattenresursproblem samtidigt som kundens specifika mål nås.

Vi samarbetade med Watershed för att skapa ett samtida och sofistikerat visuellt identitetssystem för att ge dem en attraktiv och professionell grund för interaktioner på hög nivå med potentiella kunder. Den moderna logotypen använder organiska former och linjer för att skapa ett harmoniskt flöde som representerar företagets symbiotiska tillvägagångssätt och djupa detaljnivå som gör dem ovärderliga.

"The Anthem process helped not only with my visual branding but also with refining my company’s values and direction."

- KATIE JAGT - FOUNDER

Betrodda av:
Prata med en branding-expert