Watershed Science and Design

Over de klant

Watershed Science and Design is a small consulting firm located in Boulder, CO, that was built with a focus on developing sophisticated, creative, and science-based solutions to river management problems. Watershed Science and Design (WSD) brings a deep comprehension of river science, geomorphology, engineering, and hydrology and keeps up-to-date with the latest research and practices in the field of stream management.  


Watershed Science and Design, opgericht in 2014, is een in Boulder gebaseerd watertechnisch bedrijf dat met succes meer veerkrachtige riviersystemen plant, ontwerpt en bouwt. Door te focussen op het grote geheel, is Watershed in staat om gecompliceerde problemen met watervoorraden op te lossen en tegelijkertijd de specifieke doelen van de klant te bereiken.

We werkten samen met Watershed om een eigentijds en geavanceerd visueel identiteitssysteem te ontwikkelen om hen een aantrekkelijke en professionele basis te geven voor interacties op hoog niveau met potentiële klanten. Het moderne logo maakt gebruik van organische vormen en lijnen om een harmonieuze stroom te creëren die representatief is voor de symbiotische benadering van het bedrijf en een diep detailniveau dat ze van onschatbare waarde maakt.

"The Anthem process helped not only with my visual branding but also with refining my company’s values and direction."

- KATIE JAGT - FOUNDER

Vertrouwd door:
Praat met een merkexpert