Algemene voorwaarden Anthem Branding Website

Laatst gewijzigd in januari 2020

Juridische disclaimer:

Deze gebruiksvoorwaarden moeten worden beschouwd als onderdelen van de website van Anthem Branding, LLC ("Anthem Branding"). Het gebruik van de website van Anthem Branding en van alle sitegerelateerde diensten die door de website van Anthem Branding worden geleverd, is onderhevig aan uw naleving van de onderstaande voorwaarden. Door de website van Anthem Branding te gebruiken, erkent u dat u ermee instemt gebonden te zijn aan alle onderstaande voorwaarden. Gebruik de website van Anthem Branding niet als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden:

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Anthem Branding en met of zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan een gebruiker worden gewijzigd door de gewijzigde voorwaarden op de site van Anthem Branding te plaatsen. Alle gewijzigde voorwaarden zijn automatisch van kracht onmiddellijk nadat ze voor het eerst zijn gepost. Door deze website te gebruiken, bent u gebonden aan een dergelijke wijziging of herziening; daarom dient u deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest recente versie van deze gebruiksvoorwaarden te bekijken.

Links naar sites van derden:

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze andere sites vallen niet onder de controle van Anthem Branding en Anthem Branding is niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie, inclusief maar niet beperkt tot updates of verdere links op deze andere websites. Deze links worden alleen voor uw gemak aangeboden, en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Anthem Branding of de website van Anthem Branding. U bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het bekijken van deze andere websites.

Productinformatie:

Deze website kan informatie bevatten over de producten en diensten van Anthem Branding. Anthem Branding zal proberen om nauwkeurige en tijdige informatie over haar producten en diensten te verstrekken. Anthem Branding kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig, nauwkeurig of up-to-date is, en Anthem Branding behoudt zich het recht voor om informatie over Anthem Branding en zijn producten en diensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, wijzigen, vervangen of verwijderen. of verplichting, inclusief, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot prijzen, betalingen, specificaties, uitrusting, materialen, ontwerpen, beschikbaarheid van producten, timing en levering.

Informatie van derden:

Deze website kan informatie bevatten die is verstrekt door of afkomstig is van een derde partij. Hoewel Anthem Branding zijn best zal doen om ervoor te zorgen dat deze informatie nuttig en nauwkeurig is, is Anthem Branding niet verantwoordelijk voor de volledigheid, authenticiteit of nauwkeurigheid van deze informatie en wordt deze informatie alleen voor uw gemak verstrekt. U bent verantwoordelijk voor het verifiëren van de volledigheid, authenticiteit en juistheid van deze informatie.

Afwijzing van garanties:

Hoewel er alles aan is gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website nauwkeurig en correct is, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de website van Anthem Branding voor uw eigen risico is. Anthem Branding wijst alle garanties van welke soort dan ook, expliciet of impliciet, af voor enige inhoud op de website van Anthem Branding. Anthem Branding geeft geen enkele garantie dat de website van Anthem Branding of de hierin verstrekte informatie ononderbroken, foutloos, tijdig en veilig zal zijn of aan uw vereisten zal voldoen. Informatiedownloads of advies verkregen van de website van Anthem Branding, schriftelijk of mondeling, is naar eigen inzicht en risico. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat er ongeautoriseerde toevoegingen, verwijderingen en gevolgen van het downloaden of verkrijgen van informatie van de website van Fluent zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, schade aan gegevens of computersystemen.

Beperking van de aansprakelijkheid:

Anthem Branding is in geen geval aansprakelijk voor gederfde winst of enige directe of indirecte speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de onmogelijkheid om de website van Anthem Branding te gebruiken, zelfs als Anthem Branding op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid. van dergelijke schade. Anthem Branding controleert, censureert of bewerkt de inhoud van berichten of posts van gebruikers op deze website niet en kan dit ook niet doen. Alleen gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun berichten en de gevolgen van dergelijke berichten. U dient zich ervan bewust te zijn dat als u vrijwillig persoonlijke informatie (bijv. Gebruikersnaam, e-mailadres, enz.) Op deze website bekendmaakt, die informatie kan worden verzameld en gebruikt door anderen en kan resulteren in ongevraagde berichten van andere partijen.

Copyrights en handelsmerken:

De inhoud van deze website is het exclusieve eigendom van Anthem Branding en kan worden beschermd door toepasselijke copyright- en handelsmerkwetten. Alle rechten voorbehouden.