Enkel guide till branding för att skapa en kraftfull varumärkesidentitet

Varje framgångsrikt varumärke har solid och kraftfull branding bakom sig. Det kan dock vara skrämmande att veta var man ska börja när man skapar en varumärkesstil och hittar sina fötter på en ständigt konkurrenskraftig marknad.

Det finns inte heller en strategi som passar alla för branding för varje företag, men när du följer vår omfattande guide till branding kan du börja sammanföra grunderna för ditt företag! Om processen verkar skrämmande eller utanför ditt kompetensområde, kommer strategiskt samarbete med en varumärkesbyrå att ta bort det hårda arbetet för dig.

Så om du letar efter en toppguide för branding, kolla in vår praktiska steg-för-steg-grundprocess för att komma igång. Vår guide till varumärke innehåller allt du behöver veta om att skapa en varumärkesidentitet:

Vad är branding?

Varumärkesprocessen består av tre distinkta varumärkeselement. Dessa faktorer hjälper dig att skapa en varumärkesstrategi för dina långsiktiga mål och rikta rätt publik varje gång.

De tre varumärkeselementen inkluderar:

  • Varumärke - Så här ser världen ditt varumärke.
  • Branding - Denna aspekt innehåller det som gör ditt varumärke till vad det är, såsom marknadsföring och metoder för att få det till liv.
  • Varumärkesidentitet - Detta är ditt varumärkes visuella tillgångar som logotyp, webbplats och visitkort, allt som visar ditt varumärkesbudskap.

Guide till branding: Utveckla din varumärkesstrategi

Innan du börjar arbeta med de kreativa delarna av att skapa ett varumärke, börja med att titta bakom kulisserna först! Att bygga ditt varumärke börjar med att definiera hur du vill att ditt företag ska växa. Elementen i att bygga en tydlig och konsekvent strategi bör svara på kritiska frågor som:

  • Vem är du som företag?
  • Vad skiljer dig från konkurrenter?
  • Vad är "varför" bakom ditt företag?
  • Vad är din varumärkesberättelse?
  • Vilka är dina kärnvärden?
  • Känner du dina ideala kunder?

Guide till varumärke: Bygg din varumärkesidentitet

När du har skapat en ram kring huvudfaktorerna ovan och tittat på varför innan du sätter papper på papper kan du börja skapa din varumärkesidentitet. Det finns flera aspekter på denna del, inklusive:

Upprätta din varumärkesröst

Varumärkesröst är precis hur det låter. Det här är rösten som du pratar med dina kunder med. Att bestämma tonen och ljudet för detta är viktigt för att fånga uppmärksamheten hos rätt personer. Bestäm hur du vill låta - är ditt företag kantigt och före trenderna, eller vill du skildra ett klassiskt, professionellt synsätt?

Att skapa denna röst styr sedan de visuella tillgångarna för ditt varumärke.

Typografi

Typografi täcker inte bara typ och typ av typsnitt för ditt varumärke; det belyser också hur du använder teckensnitt i mönster. Att välja den bästa typografin är viktigt för att kommunicera din varumärkesröst på rätt sätt. Det talar i princip till din kund utan att säga någonting. Typsnitt visar olika meddelanden. Klassiska teckensnitt har till exempel en traditionell och professionell känsla, medan kreativ typ erbjuder en rolig, kantig atmosfär.

Välja färgpalett

Förutom typografi och varumärkesröst är de färger du väljer också viktiga för att få rätt meddelande. Färg kan påverka humör och uppfattningar och har en stark inverkan på din publik. Färgpsykologin bör också övervägas.

Till exempel är blå associerad med tillförlitlighet och förtroende. I jämförelse matchas rött vanligtvis till spänning och passion. När du tittar på hur andra starka varumärken använder färg identifierar du ett mönster i deras marknadsföring och varumärkesidentitet.

Guide till branding: Skapa en guide för varumärkesstil

När du har utvecklat din varumärkesidentitet är det dags att samla allt för att skapa en konsekvent och långsiktig stilguide. Den här varumärkesguiden för ditt företag kommer att centralisera allt och se till att alla förstår vad man ska göra och inte göra när man implementerar strategier.

Varje företag bör ha en varumärkesguide de kan vända sig till, och ju mer detaljer i det, desto bättre. En varumärkesbok säkerställer att ditt budskap förblir konsekvent i alla medier. Varumärkesguiden bör innehålla alla ovanstående element som ett minimum.

Guide till branding: Designa varumärketillgångar

När din stilguide är på plats är nästa steg i branding att skapa varumärketillgångar. Det här är ansiktet på ditt företag och de element som människor kommer ihåg när de hör ditt namn och köper dina produkter eller tjänster. Grunderna för varumärketillgångar inkluderar:

Logotypdesign

Din logotyp är en viktig visuell tillgång som ger din historia liv. Vi känner alla och älskar kända varumärkeslogotyper, och du bör sträva efter att skapa denna nivå av erkännande för ditt företag. Designen ska vara nära relaterad till ditt företag. Det är dock viktigt att komma ihåg, det ska kommunicera med dina kunder. Försök att undvika att få personliga åsikter eller gå vidare med vad du föredrar, eftersom det behöver resonera med allmänheten, inte enskild smak.

Skapa en webbplats

Alla företag måste vara på nätet! Din webbplats ska vara tydlig, användarvänlig och överensstämma med ditt varumärke. Det här är din plats att visa upp produkter eller tjänster, så använd utrymmet klokt.

Förpackning

De säger att "djävulen är i detalj" och det kan inte vara sant för företag. Ditt varumärke bör visas på förpackningen (om du säljer produkter) och vara förenligt med ditt varumärkesbudskap. Det är inte bara vad som finns på lådan heller; fundera på vilken typ av förpackning du använder. Detta kommer att reflektera över hur kunderna uppfattar ditt företag.

Marknadsföringsmaterial

Konsekvent varumärke krävs också för allt ditt marknadsföringsmaterial. Detta inkluderar allt från visitkort till brevpapper.

Var och en av dina varumärketillgångar spelar en viktig roll för att skapa varumärkesmedvetenhet. En sammanhållen strategi kommer också att säkerställa att alla i ditt företag är på samma sida.

Guide till branding: Varför flexibilitet är viktigt

Medan konsistens är nyckeln till varumärke, är ett element av flexibilitet också viktigt för att säkerställa att ditt företag kan anpassa sig till förändrade konsumenttrender och förväntningar. Kärnbudskapet och tillgångarna borde vara desamma, men om något inte fungerar för dig kan det behöva justeringar och justeringar. I vissa fall kan hela din varumärkesguide inte resonera och ansluta till din målgrupp. dags att överväga en ny varumärke.

Inom din stilguide är det också praktiskt att vara flexibel med din varumärkesröst, speciellt när du pratar med olika segment av din publik. Nyckelkomponenterna bör förbli desamma, men små justeringar bör övervägas för att projicera rätt meddelande om du pratar med annan demografi.

Ett utmärkt sätt att integrera flexibilitet, i det här fallet, är att skapa en persona för olika kunder. Detta kommer att ge en guide för marknadsföring och marknadsföring av innehåll när du riktar in dig på olika delar av din publik. Den övergripande tonen kommer att förbli densamma, men strategin för marknadsföring kommer att justeras för att kommunicera effektivt för att optimera konverteringar.

Guide till varumärke: huvudavhämtningar

Att skapa effektiva varumärken för ditt företag är ett viktigt steg för att bygga framgångsrika långsiktiga mål. Allt börjar med en strategi och att identifiera din kund och att producera en stilguide för att säkerställa att alla är på samma sida.

Det är också viktigt att vara konsekvent hela tiden. Om du är fast vid någon aspekt av din varumärkesidentitet och strategi, kolla in branding-byråns tjänster för att hjälpa dig genom processen. Den här typen av tjänster är utmärkt för att få en opartisk och expertis över hur du kan skapa din identitet på marknaden.